Verksamheten

Personligt ombud i Kungälv – Ale – Stenungsund

För dig som är folkbokförd i någon av dessa kommuner.

 

Verksamheten startade upp, 1 februari 2002, med tre heltidsanställda personliga ombud. Vi tre som arbetar som personliga ombud i Kungälv, Ale och Stenungsund arbetar helt fristående i alla tre kommunerna. Det är viktigt att komma ihåg att vi är Personliga ombud till våra klienter med psykiska funktionshinder/ohälsa, och arbetar inte åt/för någon myndighet.

 

Vi vänder oss till dig som är över 18 år och har ingen åldersgräns uppåt. Det krävs ingen remiss eller något biståndsbeslut för att komma i kontakt med oss. Klarar du inte själv av att ringa eller skicka e-post till oss, kanske någon annan person i din närhet kan hjälpa dig. Det är också viktigt att komma ihåg att vi är ett frivilligt stöd och det är du som bestämmer vad du vill ha hjälp med och var du vill att vi ska träffas. Kanske vill du träffas hemma eller hos någon som du har förtroende för?

 

Vid en första träff kan det ibland vara så att vi är två ombud som träffar dig. Det finns flera orsaker till detta. En av dem är för att du ska ha möjlighet att kunna välja vem av oss du fortsättningsvis vill ha kontakt med. En annan orsak är att vi ibland är två ombud som fortsätter att träffa dig. Det vanligaste är trots allt att vi som personliga ombud arbetar tillsammans med vår klient ensam. Alltså att man har ett personligt ombud som hjälper till.

 

Ett uppdrag som ett personligt ombud har är att arbeta bort sig själv. Dels handlar det om att du ska få hjälpen där du har rätt att få den, men det kan också handla om att den situationen som du kanske behövde hjälp med har löst sig. Trots det är det viktigt att komma ihåg att ett ombud och du inte kommer att ha en livslång kontakt även om den varar över flera år.

 

För oss tre personliga ombud, i dessa kommuner som vi arbetar i, har det bildats en styrgrupp.

Styrgruppens roll är att vara bollplank, hjälpa till med prioriteringar och fungera som praktiska problemlösare. En viktig roll är också att styrgruppens ledamöter tar med sig de personliga ombudens synpunkter och erfarenheter tillbaka till sina respektive organisationer. Styrgruppen har årligen roterande ordförandeskap.