Prioriteringslista

Prioriteringslista

Verksamheten Personligt ombud i Kungälv - Ale - Stenungsund

 

De som tydligt tillhör målgruppen;

  • De som inte har några andra kontakter, socialt nätverk och inga andra insatser
  • De som inte får sina rättmätiga insatser p.g.a. okunskap om rättigheter och /eller oförmåga att uttrycka sina behov
  • De som har minderåriga barn och tydligt tillhör målgruppen
  • De som ”faller mellan stolarna”, där flera insatser varit/är aktuella, men ingen gör något
  • De som har stöd av olika insatser, men där samordningen av insatserna är dåliga och därmed inte effektiv
  • De som har insatser men som inte är tillräckliga

Hur angelägen är insatsen?

Om insatsen uteblir kan det inom kort ha avgörande negativ betydelse för klienten

  • bli vräkt
  • utebliven försörjning
  • risk för allvarlig sjukdom eller försämring
  • att klienten inte får rätt till vårdinsatser eller socialt stöd

Har man en fungerande kontakt inom psykiatrin eller socialtjänsten är det den kontaktens uppgift att lotsa/hjälpa sin klient/patient vidare till det som personen behöver direkt. Ett personligt ombud skall inte ”ta över” och bli en mellanhand för dessa personer.

Prioriteringslistan gäller från och med 2006-01-31