Styrgrupp

 

Styrgruppen för Personligt ombud i Kungälv – Ale – Stenungsund

 

Stenungsunds kommun

Yasmin Andersson

Enhetschef

Stenungsunds Kommun

444 82 Stenungsund

0303 - 73 26 07

yasmin.andersson@stenungsund.se

Kungälvs kommun

Dag Walterson

Arbetsliv och Stöd

Kungälvs kommun

442 81 Kungälv

0303 - 23 91 13

dag.walterson@kungalv.se

Ale Kommun

Anita Bemerstam

Funktionshinderenheten

Ale kommun

449 80 Alafors

0303 - 33 03 67

anita.bemerstam@ale.se

 

Psykiatriska kliniken

Marita Ramberg

Psykiatrisk kliniken

Kungälvs sjukhus

0303-983 91

marita.ramberg@vgregion.se

 

Försäkringskassan

Vakant

Arbetsförmedlingen

Vakant

Primärvården

Vakant

Attention

Jenny Ahto

0709-920535

jenny_ahto@hotmail.com

IFSAP

Vakant

 

RSMH

Vakant

 

Personliga ombud

Maria Jorfors

John Egil Rage

Bengt Petersson